Z europejskiego punktu widzenia jest to zespół ćwiczeń odprężających i wzmacniających ciało i psychikę, niosący ze sobą wszelkie dobrodziejstwa związane z tym stanem. Trening Tai Chi pomaga budować lepsze oparcie w sobie poprzez kształtowanie nawyku prawidłowego ustawiania kręgosłupa oraz ćwiczenia ugruntowujące i oddechowe, wzmacnia siłę mięśni, poprawia równowagę ciała i koordynację ruchową, uczy skupiania się na wykonywanej czynności, podpowiada jak pozyskiwać i korzystać z energii kiedy jej potrzebujemy oraz jak zatrzymać się i odpocząć, gdy nie musimy już niczego robić i spieszyć się. Systematyczny trening Tai Chi jest sposobem dbania o zdrowie. Z azjatyckiego punktu widzenia Tai Chi jest bardziej sposobem na życie. Codziennym poszukiwaniem harmonii i doskonałości we wszystkim co się robi, w pracy i w czasie wypoczynku. W tym rozumieniu człowiek jest traktowany jako mała część otaczającego świata, z którym jest w stałej łączności i współoddziałowywaniu. Stąd wielu nauczycieli Tai Chi w Chinach dostosowuje przekazywaną przez siebie wiedzę do czasu, miejsca, okoliczności w jakich nauczają. Tak by pozostać w harmonii z lokalnymi zwyczajami i uszanować tradycję regionu. Naturalną tego konsekwencją jest bardzo indywidualne podejście do ucznia, jego potrzeb i możliwości. Musimy sobie zdawać sprawę, że w Chinach wiedza o Tai Chi była pielęgnowana przez od pokoleń, więc siłą rzeczy jest ona nierozerwalnie związana z poezją, sztuką, architekturą, medycyną, filozofią, sztukami walki, czyli tym wszystkim, co wniosły pokolenia mistrzów wszystkich tych dyscyplin.

Teksty Michał Stachurski